Banner
Cổng bình chọn sẽ đóng lại vào 21h ngày 22/03 và tiến hành lọc các email ảo, và email rác.
+126 bình chọn
SBD 22 - Cứ tưởng rằng làm tình nguyện nghĩa là tôi đang giúp đỡ người khác, hóa ra chính tình nguyện lại đang dạy tôi cách giúp đỡ chính mình
413 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm

Your Comment

Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.
Nguyễn thuấn 150 điểm
Cố lên nhé!!!
0 bình chọn
^tháng ^ngày, ^năm
K44E 200 điểm
Cố lên bạn nhé!!!
0 bình chọn
^tháng ^ngày, ^năm
Nhungem 150 điểm
Cố lên em nhé!!!
0 bình chọn
^tháng ^ngày, ^năm
Sinh 160 điểm
Vote cho e chiến thắng!!!
0 bình chọn
^tháng ^ngày, ^năm
Hoang.96 150 điểm
Chúc bạn tôi sẽ chiến thắng. :)
0 bình chọn
^tháng ^ngày, ^năm
Khuyết danh
Đúng thế rồi!
0 bình chọn
^tháng ^ngày, ^năm