Banner
Cổng bình chọn sẽ đóng lại vào 21h ngày 22/03 và tiến hành lọc các email ảo, và email rác.
+28 bình chọn
SBD 29 - Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại…
709 lượt xem ^tháng ^ngày, ^năm

Your Comment

Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.
admin 2,950 điểm
Vì lí do kết cấu, bài dự thi đầy đủ sẽ đăng tải trực tiếp trên Trang fanpage Sinh viên Y Dược Thái Bình. Bạn đọc và khán giả vui lòng truy cập để đọc và bình chọn.
Trân trọng cảm ơn./.
0 bình chọn
^tháng ^ngày, ^năm
đăng huỳnh
nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời :3
0 bình chọn
^tháng ^ngày, ^năm